Игра

Блондинка и мъж пътуват в самолет. Мъжът решил да се избъзика:
- Искате ли да играем на една игра? Аз ще ви задавам въпрос, ако не познаете ще ми
дадете $5, а ако аз не позная аз ще Ви дам.
- А, не не мога, уморена съм.
- Добре де, ако аз не позная ще ви дам $500.
- А не, . . . е добре хайде.
И така мъжът задал някакъв въпрос, блондинката не знаела и му дала $5. Дошъл нейния
ред:

@

- Кое е това нещо, което се качва в гората на четири крака и слиза на три?
Мъжът почнал да мисли, мислил, мислил нищо не измислил. Извадил лаптопа и почнал да
рови. Но накрая се отказал извадил и й дал $500. Дошъл негов ред:
- Добре де, какво е?
- Ами, и аз не знам – казала тя и му дала 5$.

mynews